Iestāties asociacijā

Lai iestātos asociācijā:

  1. Tev ir jābūt jebkura līmeņa Reiki izglītībai;
  2. Tev ir jāaizpilda zemāk redzamais iesniegums;
  3. Klāt pie iesnieguma jāpievieno visu savu Reiki sertifikātu kopijas;
  4. Jāiepazīstas ar “Asociācijas statūtiem“;
  5. Jāsakontaktējas ar mums un jānoskaidro visi biedra pienākumi;
  6. Jānodod dokumenti mums, kur tie tiks izskatīti un pieņemts lēmums par biedra statusa piešķiršanu.