Dziednieka kodekss

Latvijas Reiki Profesionāļu Asociācija (LRPA)

Reiki speciālista Ētikas kodekss

Ētikas kodekss nosaka LRPA sertificēta Reiki speciālista pienākumus attieksmē pret sevi, pret klientiem, pret kolēģiem, pret sabiedrību un pret profesiju. Reiki speciālistam jārīkojas tā, lai aizsargātu klienta intereses, viestu uzticību par savu kompetenci un atbalstītu profesijas reputāciju. Reiki speciālists ir personīgi atbildīgs par savu praksi Usui Reiki metodēs un viņa pienākums ir:

 1. Cienīt Usui Reiki sistēmas garīgos un praktiskos principus un pildīt tos.
 2. Strādājot ar saviem dziedināmajiem, nešķirot viņus pēc rases, ticības, dzimuma, seksuālās orientācijas, vecuma, tautības, kultūras, fiziskām dotībām un materiāli ekonomiskā stāvokļa.
 3. Cienīt savu klientu uzticību, atturēties to izmantot savtīgos nolūkos, ietekmējot dziedināmos fiziski vai psiholoģiski, respektēt viņu vēlmes un uzskatus.
 4. Sniegt pietiekamu informāciju, lai klients varētu iegūt priekšstatu par to, kā strādā Usui Reiki metodes un pieņemtu lēmumu par to izmantošanu.
 5. Cienīt savu līdzcilvēku un klientu tiesības dziedniecības formas vai līdzekļu izvēlē un necensties to ietekmēt, balstoties uz savu personisko viedokli vai uzskatiem.
 6. Neizpaust savu klientu privāto informāciju un ziņas par viņu veselības stāvokli.
 7. Veikt fotografēšanu, audio vai video ierakstus profesionāliem un izglītojošiem mērķiem tikai ar klienta atļauju.
 8. Informēt kolēģus un klientus par saviem pakalpojumiem nemaldinot viņus, apzināties savas spējas un ierobežojumus un atklāti runāt par tiem.
 9. Godprātīgi pildīt profesionālos pienākumus, būt atbildīgam savā praksē par personīgo kompetenci.
 10. Turēties profesionālās kompetences ietvaros – tas nozīmē, nepieciešamības gadījumā ieteikt klientam konsultēties pie citiem speciālistiem.
 11. Būt godīgam, kārtīgam un sargāt profesionālo reputāciju, atturēties no profesionāli neētiskas rīcības, piesavinoties citu sasniegumus, slēpjot informāciju vai izsakot nepatiesus apgalvojumus.
 12. Precīzi un korekti ziņot par savu profesionālo kvalifikāciju (profesionālai sertifikācijai ir jābūt spēkā, saskaņā ar LRPA Sertifikāsijas komisijas prasībām).
 13. Labprātīgi pārtraukt praksi psihoaktīvu vielu lietošanas gadījumā, fizisko, psihisko vai emocionālo traucējumu gadījumā, kuri var ietekmēt profesionālo praksi un radīt kaitējumu klientam.
 14. Informēt atbildīgo personu vai LRPA Sertifikācijas komisiju, ja speciālists konstatē, ka kāds no viņa kolēģiem pārkāpj Ētikas kodeksu, jo tas var izraisīt profesionālās prakses standartu pārkāpumus (komisija var pārkāpējam piemērot disciplināru sodu līdz pat sertifikāta atsaukšanai).
 15. Cienīt savu vecāku, dzīves draugu, bērnu un līdzcilvēku vajadzības, cienīt viņu atbalstu Reiki speciālista darbībai un atbalstīt viņu izvēlēto ceļu. Cienīt patiesas un sakārtotas attiecības.
 16. Cienīt līdzcilvēku materiālās vērtības un atturēties no negodīga atalgojuma iegūšanas.
 17. Uzņemties atbildību par visiem saviem lēmumiem un izturēšanos sabiedrībā.